Universitetslisten

Et universitet står og falder med VIP’erne. VIP’erne er universitetets kernemedarbejdere. Vores engagement i forskning og undervisning er et conditio sine qua non. Fornyelsen kommer fra de enkelte VIP’ere. - Alt dette burde give sig selv, men gør det desværre ikke mere.

Et universitet er ikke en produktionsvirksomhed og kan næppe ledes effektivt som en sådan. Ikke desto mindre er dette ideen i den ny lov, der næsten helt fjerner VIP’ernes formelle indflydelse. Det er vigtigt at loven på RUC implementeres så VIP’erne bevarer reel indflydelse på både forskningen og undervisningen – ellers risikerer RUC at ende som en læreanstalt, en slags avanceret gymnasium.

Et universitets kerneopgave er at være på forkant med udviklingen, ikke kun at efterkomme samfundets "her og nu" efterspørgsler. Derfor er det helt afgørende at forskningsfriheden ikke anfægtes – egentlig fornyelse kommer altid nedefra.

Universitetslisten vil kæmpe for det autonome universitet som en helhed af forskning og undervisning. RUC skal forblive et ægte universitet, et sted hvor der drives fri forskning og hvor denne inspirerer de studerende i projektarbejdets "forskende indlæring".

Posten som VIP-repræsentant i bestyrelsen skal benyttes til kamp for at alle VIP’ere får indflydelse, ikke som platform for denne ene persons mere eller mindre "fikse ideer".

Konkret vil listen arbejde for

Stillere og andre støtter:

Niels Langager Ellegaard, Jens Højgaard Jensen, Henrik Jensen, Per Homann Jespersen, Tinne Hoff Kjeldsen, Søren Kjørup, Birgitte Munch-Petersen, Birger Steen Nielsen, Mogens Niss, Ole Jess Olsen, Stig Andur Pedersen, Bent Preisler, Lene Juel Rasmussen, Mads Rosendahl, Søren Schou, Jørgen Vogelius.

 --------------------------------------------------

Kandidat: Jeppe Dyre (47 år) er professor i fysik. Oprindeligt uddannet på KU; har været på RUC siden 1984. Studieleder i fysik 1992-1998. Tildelt Studenterrådets pris "den gyldne kaffekande" som bedste basisvejleder år 2001. Engagerede sig sidste år i debatten om universitetsloven bl.a. med kronik i Politiken og indlæg i Jyllands-Posten (links nederst på hjemmesiden http://mmf.ruc.dk/~dyre).

1. suppleant: Ib Poulsen (55 år) er professor i dansk sprog og medievidenskab. Tidligere ansat ved Danmarks Pædagogiske Universitet og VIP-repræsentant i universitetets bestyrelse. Fra 2002 ansat ved Institut for Sprog og Kultur, RUC. Medlem af instituttets bestyrelse.

2. suppleant: Jacob Dahl Rendtorff (38 år) er lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi. Uddannet i filosofi og politologi; har været på RUC siden 1999. Har publiceret bogen Videnskabsetik (Roskilde Universitetsforlag, 2003), der diskuterer forskningsfriheden og universitetets samfundsansvar.